Az Észak-alföldi Régió legnagyobb szálláshely szolgáltató vállalkozásainak pénzügyi elemzése és csődelőrejelzése

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A turizmus, mint gazdasági, társadalmi jelenség egyik legfontosabb jellemzője a nagymértékű szezonalitás. A szezonalitás nehézségeket, problémákat okozhat, olyan szempontból, hogy a szálláshely szolgáltató vállalkozásoknak bevételeik jelentős részét egy viszonylag szűk időintervallum alatt kell megtermelniük. Természetesen az ilyen vállalkozásoknak is a célja a likviditás, vagyis a rövid távú fizetőképesség fenntartása, mely alapfeltétele a hosszú távú, sikeres, zavartalan működésnek. A vállalkozásoknak másik célja az is, hogy hosszútávon is fizetőképesek legyenek, valamint a vállalati értéket növeljék, a tulajdonosi értéket maximalizálják. Az élet viszont azt igazolja, hogy nem célszerű kizárólag a siker receptjeivel foglalkozni, hiszen a megszűnés veszélye napjainkban gyakorlatilag bármelyik szervezetet fenyegetheti. Ez felveti azt a kérdést, hogy miért maradnak fenn bizonyos szervezetek, miközben mások csődbe mennek? Dolgozatomban az Észak-alföldi Régió legnagyobb szálláshely szolgáltató vállalkozásainak pénzügyi elemzését és csődelőrejelzését végeztem el. Dolgozatom célja az volt, hogy a vállalkozások pénzügyi helyzetét megvizsgáljam és bemutassam, - különös tekintettel a likviditási mutatókra, valamint az adósságállomány mutatóira - és ezek, illetve a csődmodellek eredményeinek segítségével egy átfogó képet kapjak, mely vagy megerősíti a vállalkozások jelenlegi stratégiájának és döntéseinek a helyességét vagy pedig rávilágít a problémásabb területekre.

Leírás
Kulcsszavak
csőd, csődelőrejelzés, csődmodellek, likviditás, pénzügyi elemzés
Forrás