A Fornetti Fagyasztott Pékáru-Termelő és Kereskedelmi Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének elemzése

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Záródolgozatom témájául a FORNETTI Fagyasztott Pékáru – Termelő és Kereskedelmi Kft. vagyoni-, pénzügyi, és jövedelmi helyzetének elemzését végeztem az éves beszámolók alapján. Az első fejezetben bemutattam a vállalat megalakulását, fejlődését, könyvvezetési és beszámolási kötelezettségét, valamint a számviteli politikáját. A második fejezetben a vállalat vagyoni helyzetét elemeztem, eszköz- és tőkeszerkezeti, valamint fedezettségi mutatók segítségével. A harmadik fejezetben a vállalat pénzügyi helyzetét elemeztem, adósságállományt vizsgáló és likviditási mutatók segítségével. A negyedik fejezetben a vállalat jövedelmezőségét vizsgáltam.

Leírás
Kulcsszavak
vagyoni elemzés, pénzügyi elemzés, jövedelmezőségi elemzés
Forrás