A vallásos szemléletű iskolai és iskolán kívüli tevékenységek hatásai a Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnáziumban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

„Közösséget szeretnénk teremteni, amely közösség személyiségei által színes. Itt tanulhatja meg tanítványunk, hogyan illeszkedjék be egy közösségbe, később a társadalomba. Mindezek alapján válhat a tanuló kiegyensúlyozott, harmonikus személyiséggé egy demokratikus elvekre épülő iskolában. (…) A katolikus iskolának kötelessége vállalni a tanulók személyiségének keresztény szellemű formálását. Ennek érdekében felmutatjuk a szentek, ismert és elismert egyházi személyiségek által követésre méltó példákat. (…) Mindez elképzelhetetlen a fenntartó, a szülők és az iskola szoros kapcsolata nélkül. Velük együtt nevelhetünk egészséges szemléletű gyerekeket. Célunk tehát a szülők és az iskola közötti kapcsolat erősítése, a felvázolt programok fenntartói segítséggel történő megvalósítása.”

/ A Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium Pedagógiai Programjából/

Leírás
Kulcsszavak
vallás, egyházi, iskola, iskolai, iskolán kívüli
Forrás