Hallgatói dolgozatok (BTK Tanárszak)

Állandó link (URI) ehhez a gyűjteményhez

A BTK Tanárszak hallgatói dolgozatainak gyűjteménye.

Böngészés

legfrissebb feltöltések

Megjelenítve 1 - 5 (Összesen 340)
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  Munkám a Láthatatlan Iskolában
  Kiss, Róbert Adrián; Németi, Zoltán; DE--Informatikai Kar
  Dolgozatom célja, hogy bemutassam Debrecenben milyen törekvés indult el 2016 év végén annak érdekében, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű családok gyerekei számára a lemorzsolódás csökkenjen, illetve a helyes példamutatással ne induljanak el szellemileg és lelkileg a lejtőn. Ebben a szakdolgozatban a Rotaract Club Debrecen Főnixet, azaz a Láthatatlan Iskola (A továbbiakban LI-ként hivatkozok rá) fő támogatóját, tevékenységeit mutatom be röviden, majd a Láthatatlan Iskolát, ami nem más, egy olyan szervezet, ami hátrányos helyzetű gyerekeknek keres mentort átmeneti otthonokba. A LI-beli munkámat, és az ottani jövőbeli terveimet szeretném bemutatni. A LI-beli munka sokszínűségét mentori szemszögből írom le, majd a mellékletben részletesen illusztrálom, hogy mi mindenre terjed ki egy mentor figyelme foglalkozások során. Erre a foglalkozások után írt naplót használom, mivel minden mentornak kötelessége vezetni, ami jól tükrözi a program szervezettségét.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  Facebook-használat, elégedettség és érzelmek összefüggése 10.-11. osztályos diákok körében
  Kovács, Csilla; Fodor, Szilvia; DE--Bölcsészettudományi Kar
  A Z generáció azért érdekes, mert ők már teljes digitális eszközhasználóként nőnek fel. Míg a korábbi generációknak meg kellett tanulniuk az újabb és újabb digitális eszközök használatát, a Z generáció számára ezek használata természetes, hiszen a digitális világba születtek bele. Szakdolgozatomban kérdőíves felméréssel azt vizsgáltam, hogy a Z generációba tartozó 10.-11. osztályos diákok mennyi időt töltenek el a legnépszerűbb közösségi oldalon, a Facebookon, naponta hányszor használják azt, milyen eszközről. Vizsgáltam azt is, hogy a Facebookon töltött idő mennyisége összefügg-e azzal, hogy a diákok mennyire elégedettek az életükkel és mennyire érzik jól magukat. A felmérésem eredményei azt mutatják, hogy a tanulók valószínűleg alábecsülik a Facebook-használattal töltött időt. Továbbá, eredményeim szerint, akik magányosak, lehangoltak, boldogtalanabbak, azok több időt töltenek a Facebookon. Véleményem szerint az iskolai munkában sikeresen ki lehetne használni a diákok digitalizáció iránti nagyfokú érdeklődését. Dolgozatomban kifejtem, milyen módon lehetne a digitalizációt kihasználni az eredményesebb, élményekre épülő oktatás érdekében.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  Boldogságforrások a középiskolában
  Kiss, Bernadett; Fodor, Szilvia; DE--Bölcsészettudományi Kar
  Gyakran találkozhatunk a mindennapokban azzal az attitűddel, tanulói hozzáállással, hogy a diák azt gondolja magáról, hogy nem elég jó, tehetséges, kreatív, okos az adott feladat elvégzéséhez, vagy tananyag elsajátításához. Nagyon szomorú azt tapasztalni, hogy egy fiatal már olyan negatívan gondolkozik önmagáról és képességeiről, mely meggátolja őt abban, hogy hosszútávon boldog legyen. A pozitív pszichológia abban segít, hogy az önbénító kijelentések forrását megtaláljuk, és segíthessük képességeik kibontakozásában a gyerekeket. Annak érdekében, hogy többet tudjak meg a középiskolás tanulók boldogság- és szomorúságforrásairól, egy rövid felmérést végeztem, mely eredményeiből olyan következtetéseket vonok le, melyekre jobban odafigyelve nap mint nap az iskolai gyakorlatban, a tanulók jóllétéért, boldogságáért tehetek valamit.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  Tantárgyközi kapcsolatok a hon- és népismeret oktatásában
  Gyuróné Szenka, Dóra; Nagy, Éva; DE--Bölcsészettudományi Kar
  Szakdolgozatomban a hon- és népismeret tantárgyközi kapcsolatait vizsgálom. Munkám első részében a tantárgyközi kapcsolatok fontosságát igyekszem alátámasztani, majd ismertetem azokat a tantárgyakat, amelyekkel a hon- és népismeret közvetlen kapcsolatban áll. A szakdolgozat második részének célja, hogy áttekintse a konkrét hon- és népismeret tananyagokat a tantárgyközi koncentráció szempontjából. E szakaszban a tanítási gyakorlatom tapasztalataira nagyban támaszkodva megoldásokat javaslok a tantárgyközi kapcsolatok létrehozására.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  Tankönyv, nevelés, pedagógia
  Kiss, Ábel Lukács; Máté-Szabó, Barbara; DE--Bölcsészettudományi Kar
  Minden pedagógus szembesül azzal a kérdéssel, hogy szakmájának gyakorlását mikor és hogyan kezdték és hogyan bontakozott tovább ez a gyakorlat az elmúlt évszázadok alatt? A terület áttekintése számtalan kérdést vet fel, amelyek feldolgozásáról a gazdag szakirodalom tanúskodik. A „Tankönyv, nevelés, pedagógia” –címmel a dolgozat a nevelés meghatározása mellett, a szakirodalom áttekintésével a tankönyvhasználatra összpontosít, közelebbről a tankönyv szerepére, funkcióira. Következésképpen nem hagyhatja figyelmen kívül korszakonként a hazai tankönyvellátás tanulságait, valamint a mai tankönyvhasználat és tankönyvellátás időszerű kérdéseit.