Fogyatékossággal élő 12-18 éves serdülőkorú fiatalok egészségmagatartása

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozatom elején ismertettem a magyar lakosság egészségügyi állapotát, majd bemutattam a serdülők egészségmagatartását a HBSC kutatás legfrissebb eredményei alapján. Szakirodalmi áttekintésemben a fogyatékosságnak a fogalmi meghatározását, típusait ismertettem. Kitértem a védőnő szerepére az egészségfejlesztésben. A kutatás eredményei alapján megállapítható, hogy az általam megkérdezett szülők gyermekei körében a tápláltsági állapot jónak mondható, a rizikómagatartások jelen vannak, igaz nem nagy számban. A kapott eredmények azt mutatják, szükség van a célcsoport egészségi állapotának nyomon követésére, az egészségfejlesztő foglalkozásokra. A rendszeres sporttevékenységet szorgalmazni szükséges, illetve a táplálkozási szokások kedvező irányba történő mozdítása javasolt.

Leírás
Kulcsszavak
egészségmagatartás, serdülők, fogyatékosság
Forrás