9634633803

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
"Az Újszövetség Jézus és az Apostolok tevékenységével és a keresztény tanítással foglalkozó beszámolók és levelek gyűjteménye. A beszámolók, a 4 evangélium, az Apostolok Cselekedetei és a Jelenések könyve legjellemzőbb stílusjegye a szó szerinti idézetek használata. [...] E riport-beszámolókban több ezer szó szerinti idézetet találunk, a nyelvtanulóknak ezeket az idézeteket kell írásban értelem szerinti idézetekké alakítaniuk. Az átalakítás szinten tartja és folyamatosan bővíti a nyelvtanuló szókincsét, és egyre aktívabbá teszi a gondolkodási és fogalmazási készséget. A munkát 3800 szavas szótár, 180 nyelvtani elemet leíró szabálygyűjtemény és 1500 példamondat segíti.A könyv középhaladó és haladó nyelvtanulók, középiskolások, főiskolások és egyetemisták számára készült."A szerző
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények