Az üzleti turizmus bemutatása a Garden Hotel példáján keresztül

Dátum
Szerzők
Szegő, Zsuzsanna Rozália
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Záródolgozatom az üzleti turizmussal, illetve az üzleti célú utazók jellemzőivel foglalkozik, melyet a gyakorlati helyem példáján keresztül mutatok be. Dolgozatomban ismertetem a hivatásturizmus fogalmát és fajtáit, valamint azon belül részletesen térek ki az üzleti utazások jellemzőire.
Leírás
Kulcsszavak
üzleti turizmus, konferencia turizmus, Szolnok
Forrás