9639501220

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
E kötet huszonhárom tanulmányt tartalmaz az amerikai magyarságról, az amerikai magyarságnak a régi hazához való viszonyáról. A tanulmányok egytől egyig 1995 után keletkeztek, és közismert hazai és erdélyi folyóiratokban (Valóság, Magyar Napló, Hitel, Nyelvünk és Kultúránk, Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, Forrás, Debreceni Szemle, Korunk stb.) jelentek meg. Az egyes dolgozatok olyan témákkal foglalkoznak, mint az amerikai magyarság múltja és jelene, Kossuth Lajos szerepe és hatása Amerikában, az amerikai magyarság írásbelisége és kultúrája, az amerikai magyarság vallási és társadalmi élete, a revizionizmus és a világháborúk hatása az amerikai magyarságra, a rendszerváltást követően a felszabadult hazához való viszony átalakulása, valamint Amerika magyarságképének változásai az elmúlt másfél évszázad folyamán. E tanulmánygyűjteményt a szerzők azzal a reménnyel nyújtják át a magyar olvasóknak, hogy így egy csokorba szedve elősegíti majd a magyar nemzet Amerikába szakadt törzse múltjának és küzdelmeinek megismerését és hazai értékelését. E tanulmánygyűjteményt a szerzők azzal a reménnyel nyújtják át a magyar olvasóknak, hogy így egy csokorba szedve elősegíti majd a magyar nemzet Amerikába szakadt törzse múltjának és küzdelmeinek megismerését és hazai értékelését.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények