9632246233

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Ez a kötet más mint a többi. Újszerű és aktuális. Újszerűsége abban áll, hogy a jogszabályt követően magyarázatokat tartalmaz az adott szakaszhoz, aktualitását pedig az adja, hogy 2001. július 1-jei hatállyal ismét jelentősen módosult a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv., a Foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. tv., valamint a Munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. tv. A Munka Törvénykönyve módosítását egyrészt az Európai Unióhoz történő csatlakozásunkkal összefüggő jogharmonizációs kötelezettség teljesítése indokolta, mivel meg kellett teremteni a törvény zárórendelkezései között felsorolt uniós irányelvekkel való összhangot.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények