A HEBU medical Instrument Kft. vagyoni helyzetének átfogó elemzése

Dátum
Szerzők
Gomba, Szibilla Barbara
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozatomban a HEBU medical Instrument Kft. vagyoni helyzetét vizsgáltam meg megoszlási viszonyszámok segítségével. Az elemzések elvégzéséhez vertikális és horizontális mutatókat használtam fel, hogy egy teljesebb képet sikerüljön kapni a vizsgált vállalkozás belső működéséről és az évről évre bekövetkező változásokról a mérlegben.
Leírás
Kulcsszavak
vagyoni helyzet, elemzés
Forrás