The Future Civil Procedure From a Bird’s-eye View A jövő polgári perrendtartása madártávlatból

Dátum
Szerzők
Udvardy, Sándor
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Absztrakt
Leírás
The future Civil Procedure has been under recodification for three years now and the experts have made considerable effort to create a 21st century code. Now the draft of the Code was published by the Minister of Justice for social debate, and later on a Bill was introduced. This article offers several humble recommendations de lege ferenda, where the text of the code needs amendment and no interpretation may result in the desirable outcome. Several earlier remarks of the author have been accepted and are now reflected in the Bill, and these points shall be identified and evaluated.
A polgári eljárásjogász szakmai közösség 2013 óta kisebb-nagyobb intenzitással foglalkozik a polgári perrendtartás újrakodifikálásával. ez a nagyjából fél évszázadonként esedékes feladat bizonyos tekintetben a végéhez közeledik azzal, hogy az igazságügyi miniszter közzétette a polgári perrendtartás tervezetét, megnyitva azt a társadalmi vitára, majd ezt követően a kormány támogatásától függően a Parlament elé terjesztésre. A T/11900. számú törvényjavaslatot 2016. szeptember 2-án nyújtotta be az igazságügyi miniszter. A szöveg tehát még egyáltalán nem kőbe vésett, számos fordulója volt azoknak az egyeztetéseknek és vitáknak, amikor kisebb-nagyobb változtatásokra kerülhetett sor, jelenleg a parlamenti vita zajlik. A koncepcionális kérdések azonban várhatóan már nem változnak. A tervezet ebből a szempontból alkalmas tehát annak megítélésére, hogy nagy vonalakban milyen perrendi szabályok fogják kormányozni a bírók és ügyvédek napjait, munkáját.
Kulcsszavak
polgári perjog, nemperes eljárások, perköltség, bizonyítás, preklúzió, Civil Procedure, non-litigious procedure, cost of the proceeding, recodification
Forrás
Gyűjtemények