A nemnövekedés elmélet gyakorlati megvalósulásának vizsgálata a fejlesztő foglalkoztatásban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Kutatásomban olyan fejlesztő foglalkoztatást nyújtó szervezeteket mutattam be, melyek működésük szerint társadalmi vállalkozásoknak is tekinthetőek. A szakirodalom áttekintését követően a jogszabályi változásokat vizsgáltam meg, melyek 2017-ben létrehozták, a korábban szociális foglalkoztatás néven ismert intézményen belüli foglalkoztatást átalakítva, ezt az új foglalkoztatási formát. Ezt követően a statisztikai adatokat elemeztem, melyhez adatbázisként a Magyar Államkincstár által létrehozott közhiteles intézményi nyilvántartást használtam. A vizsgált szervezeteket meglátogatva félig strukturált interjúkat készítettem a fejlesztő foglalkoztatás szakmai vezetőivel. Az adatgyűjtés befejeztével elemeztem azokat, és igyekeztem következtetéseket levonni és javaslatokat tenni a jövőbeni működésükre, valamint a kutatás esetleges folytatására vonatkozóan.

Leírás
Kulcsszavak
nemnövekedés elmélet, fejlesztő foglalkoztatás
Forrás