9789633619902

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A kötetben szereplő levelekből élményszerűen bontakozik ki egy főrendi család baráti kapcsolata Pázmány érsekkel, aki nemcsak stílusteremtő könyvein és beszédein keresztül, hanem személyiségének erejével is hatott kortársaira. Így volt döntő szere­pe annak a találkozásnak, amely 1929-ben történt Pázmány Péter és a nála negyven évvel fi fiatalabb evangélikus főrend, Batthyány Ádám között. E találkozás ugyanis a fiatalember katolikus hitre téréséhez vezetett, s ezáltal döntő hatással volt nemcsak saját életére, hanem leszármazottaira is. A kötet tartalmazza; valamint a függelékben Batthyány Ádám 1629. évi megtérési iratát olvashatjuk
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények