9639336726

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
"Sandra Jovchelovich, a Londoni Gazdaság- és Politikatudományi Egyetem kutatója sok évtized pszichológiai tapasztalatát összefoglalva az alábbiakat írta: "Az egyén teste csak akkor marad életben, szükségletei csak akkor elégülnek ki, énre csak akkor marad életben, szükségletei csak akkor elégülnek ki, énre csak akkor tesz szert, ha emberi közösségbe születik. Az emberi csecsemőből csak akkor fejlődik ki beszédre, vágyakozásra, megismerésre és társas érintkezésre képes személyiség, ha végigjárja az emberi közösségben folytatott interakciók örömteli, ám sokszor fájdalomteli útját." A könyv az archaikus beavatási rítusok pszichológiai funkcióira építve mutatja be a beavatáshiányos modern társadalmakban a deviáns viselkedés társaslélektani hátterét, illetve kábítószerhasználó- és a normális életvezetésű fiatalok élettörténeti elbeszélésinek pszichológiai elemzésével a korai szülő-gyermek kapcsolatok jelentőségét világítja meg. A könyvben közölt vizsgálatok a pszichológiai megismerés új, korszerű eljárásaival is megismertetnek."Péley Bernadette
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények