9631923282

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
tantárgy:Népismeretévfolyam:5-6.Az Oktatási Minisztérium által kiírt pályázat két díjnyertes műve a Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. Nemzetiségi Önálló Osztályának gondozásában jelent meg. A könyvek szerzői Donovald Katalin (Volkskunde 1-4.) és Angeli Éva (Volkskunde 5-6.) . Az egyes témakörökhöz feladatok, illetve fotók készültek. Az első kötet minden évfolyam számára 4-5 témát dolgoz fel. Kevés szöveggel kíván információkat átadni, játékokkal, dalokkal és feladatokkal szeretné a gyermekeket motiválni. A témák között szerepel pl.: családi élet, iskola ma és tegnap, étkezési kultúra. A második kötet az ötödikeseknek a többi között a családi és egyházi ünnepeket, szokásokat és hagyományokat dolgozza fel. A hatodik osztályosok megismerkedhetnek a "Németek történeté"vel a Kárpát-medencében, valamint népismereti témákat olvashatnak. E könyvek kísérletek. Szeretnének a tanárnak mintát és ötleteket adni, hogyan építse be a népismeret témaköreit a német nemzetiségi nyelvoktatásba. A szerkesztőség ezekkel a könyvekkel arra szeretné bíztatni a gyerekeket, hogy jobban megismerjék saját környezetüket, családjuk múltját és a hagyományokátörökítésének fontosságát. Ajánljuk a köteteket a Nyelvoktató és a Kétnyelvű iskolák számára.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények