9637094059

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A Tinta Könyvkiadó a Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat XXXIV. Köteteként az ELTE BTK Általános és alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke által 2002 októberében rendezett tudományos konferencia előadásait adja közre. A korábbi évek tanácskozásait a következő kötetek tartalmazzák: A szinonimitásról (1997). Poliszémia, homonímia (1998), Lexikális jelentés, aktuális jelentés (1999), Kontrasztív szemantikai kutatások (2001). A kötetben közölt 39 tanulmány mindegyike a nyelv egyik legérdekesebb jelenségével foglalkozik: a variabilitással. A szerzők a nyelv minden szintjén (fonetika, morfológia, szintaxis, szemantika és pragmatika) azt vizsgálták, hogy a nyelv hogyan képes többféle módon a közel azonos tartalmakat kifejezni. A kötetben közölt 39 tanulmány mindegyike a nyelv egyik legérdekesebb jelenségével foglalkozik: a variabilitással. A szerzők a nyelv minden szintjén (fonetika, morfológia, szintaxis, szemantika és pragmatika) azt vizsgálták, hogy a nyelv hogyan képes többféle módon a közel azonos tartalmakat kifejezni.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények