9789638700056

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A Biztosan sikerül?! című kiadvány elsősorban a hatévfolyamos gimnáziumba jelentkező diákok felkészüléséhez szeretne segítséget nyújtani. A feladatgyűjtemény azonban szakkörökre, tanórai differenciálásra és vetélkedőkre is egyaránt ajánlható. A kötet két tantárgy feladatsorait tartalmazza: matematika valamint magyar nyelv és irodalom. Mindkét tárgy feladatainak összeállításánál elsősorban az alapkészségekre, a logikus gondolkodásra építettek, illetve ennek fejlesztését tűzték ki célul. A feladatokat témakörönként csoportosították. Mindkét tárgyhoz készítettek azonban 5-5 vegyes feladatsort is, melyet próbatesztként lehet használni. Mivel a kötet tartalmazza a megoldásokat is, így egyaránt alkalmazható egyéni és a csoportos munkára. A feladatokat témakörönként csoportosították. Mindkét tárgyhoz készítettek azonban 5-5 vegyes feladatsort is, melyet próbatesztként lehet használni. Mivel a kötet tartalmazza a megoldásokat is, így egyaránt alkalmazható egyéni és a csoportos munkára.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények