9639412155

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A könyv egy pszichológiai vizsgálati módszerről, a projektív rajzvizsgálatról szól. Bemutatja a pszichológiai rajzelemzés alapelveit, a rajzok bizonyos jellemzőinek pszichológiai jelentését, valamint a rajzok számítógépes elemzésének egy új módszerét , az algoritmusos elemzést. Az első fejezet részletesen foglalkozik a projekció és a projektív tesztek elméletével. A második fejezet a rajzelemzés alapelveiről szól. A harmadik fejezet a szkizofrénia képi kifejeződésének jellemzőit tárgyalja. A negyedik fejezet gyakorlati értelmezéseket tartalmaz: arra a sokakat érdeklő kérdésre ad választ, hogyan kell értelmezni a rajzokat pszichológiai szempontból.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények