A végrehajtó

Fájlok
Dátum
1899
Szerzők
Komjáthy János (színházigazgató)
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Nyom. a város könyvnyomdájában
Absztrakt
Leírás
Debreczeni Városi Színház. Szinházi jelentés. Tisztelettel értesítem Debreczen város n. é. közönségét, miszerint a mára február 6-ára hirdetett Nazarenusok, Mezei Andor hirtelen rekedtsége miatt elmarad és helyette bérlet 106 szám "A"-ban megy. Hétfőn, 1899. évi február hó, 6-án harmadszor:
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények