9789630784634

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Mario Frank német történész -a pár éve nagy vihart kavaró A bukás című filmhez hasonlóan- a Harmadik Birodalom végnapjait idézi meg, fő helyszínnek Hitler főnöki bunkerjét választva. A könyv Hitler születésnapjától (1945. április 20.) Hitler halálának másnapjáig (1945. május 1.) idézi föl az eseményeket. Miközben Frank a napok történéseit óráról órára, kronologikus rendben igyekszik minél pontosabban rekonstruálni, a helyszíneket montázsszerűen villantja föl egymás mellett: a Führer bunkere, a kancellári hivatal, Berlin központja, a hadsereg főparancsnoksága, Zsukov marsall parancsnoksága, Berlin utcái stb. A történész-szerző hipotézisek nélkül, mindenfajta spekulációt elkerülve, gondosan, igen precízen, helyenként a szereplők legapróbb szokásait is részletezve írja le az eseményeket, jelen idejű elbeszélése mintegy szemtanúvá emeli az olvasót. Az egy fejezet-egy nap egyszerű forma mögött mindeközben páratlan mélységű történészi kutatómunka rejtőzik, s így Frank -bár forrásainak nagy része a magyar olvasók számára is ismert-, egészen új összefüggésekre képes rávilágítani, nem egy döbbenetes felfedezéssel lepve meg a területen mégoly jártas olvasókat is, miközben az érdeklődő "amatőröknek" is olvasmányos és áttekinthető eseménytörténetet ad a kezébe.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények