9633791715

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A kötet Magyarország történetének 225 esztendejéril ad átfogó képet. 1301-ben, amikor a történet indul, az ország mélyponton volt, az állami egység csak névlegesen létezett, a tartományokra szakadás, a felbomlás tényleges veszélye fenyegetett. 1526. augusztus 29-én, amely nappal a könyv befejezidik, a mohácsi csatavesztéssel megásták a középkori magyar állam sírját, s az hamarosan részekre bomlott. E két dátum között a magyar történelem két fényes évszázada húzódik meg. A könyv a 225 év alatt az ország élén állt hét dinasztia tetteitil a falvak és városok népének mindennapi életéig széles tablót rajzol, monografikus áttekintést ad Magyarország 1301-1526 közti történetéril.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények