9632248627

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A polgári per elképzelhetetlen bizonyítás nélkül. Az okiratok, a tanúvallomások vagy a szakértői vélemények az eljárás mindennapjaihoz tartoznak. Az ügyvédi gyakorlat és a bírói munka átszövődik a bizonyítási teher vagy a bizonyítékok mérlegelésének problémáival. Ennek ellenére vagy talán éppen ezért alig jelent meg a polgári perbeli bizonyítás egészét átfogó mű az utóbbi évtizedekben.A kézikönyv, amelynek szerzőgárdájában bíró, ügyvéd, szakértő és egyetemi tanár egyaránt megtalálható, ezt a hiányt szeretné pótolni. A hangsúlyozottan gyakorlati jellegű munka először a bizonyítási eljárás általános és különös szabályait, majd a bizonyítási teher és a bizonyítási kötelezettség kérdéskörét tekinti át, ezután sorra veszi az egyes bizonyítási eszközöket és a legvégén részletesen bemutatja a bírói mérlegelés szempontjait.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények