Some floristic data from surroundings of Kötcse (South Transdanubia, West Outer Somogy) Néhány florisztikai adat Kötcse környékéről (Dél-Dunántúl, Nyugat-Külső-Somogy)

Fájlok
Dátum
Szerzők
Nagy, Timea
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem
Absztrakt
Leírás
There are very few published and documented floristic data from the hills of the SW region of Hungary called 'Outer Somogy'. This paper present the occurrence data of 31 vascular plant species from the western part of this region. Among them 14 taxa are legally protected and further 17 taxa are sporadically occurring. The records were collected within the administrative area of villages Karád, Kereki, Kötcse, Nagycsepely, Szólád (Nezde) and Teleki.  Most data were recorded in 2014. This is the first report on the occurrence of 1) Neotinea ustulata subsp. aestivalis in South Transdanubia, and 2) Epipactis microphylla and E. tallosii in Outer Somogy. Data provided on the occurrence of Cirsium boujartii on the northwestern border of the distribution area of this insufficiently known species.
Írásomban Külső-Somogy egy kis szegletéből gyűjtött florisztikai adataimat közlöm. Az adatok többsége 2014-ből származik.  Összesen 31 ritka, szórványosan előforduló vagy védett faj lelőhelyeit jegyeztem fel hat falu területéről [Karád, Kereki, Kötcse, Nagycsepely, Szólád (Nezde), Teleki]. A Dél-Dunántúl flórájára nézve új adat a Neotinea ustulata subsp. aestivalis előfordulása. Az Epipactis microphylla-nak és az E. tallosii-nak nem ismert korábbi adata Külső-Somogyból. A dolgozat a Cirsium boujartii új lelőhelyeit közli a faj elterjedésének északnyugati pereméről.
Kulcsszavak
flora of Hungary, Outer Somogy, protected species, rare species, vascular plants, Külső-Somogy, Magyarország flórája, ritka növényfajok, védett növényfajok
Forrás
Gyűjtemények