9631949478

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
tantárgy:Angol nyelvévfolyam:9.A tankönyvjegyzéken szerepel.14--16 éves kezdőknek ajánljuk elsősorban ezt a nyelvkönyvet, akik még soha nem tanultak angolt, s akik heti 2--3 órában tanulják a nyelvet. A magyar nyelvű magyarázatok a nyelvtani kategóriák és a lexikai egységek használatához nyújtanak segítséget. A Steps alapozó könyv, az egyszerű beszédszándékok elsajátítását segíti, a könyvben található gyakorlatok megkönnyítik az ismeretek elsajátítását.A könyv 25 leckéből áll. A leckék mindegyike egy-egy témakört dolgoz fel a bemutatkozástól a családon, időjáráson, vásárláson keresztül a mindennapi élet sokféle szituációjáig.A tananyag felépítése tudományosan megalapozott. A nyelvi szerkezetek köré csoportosuló lexika kiválasztásával a szerző az egyszerűtől a bonyolultabb felé építi a tankönyvet. Ugyanakkor eléri, hogy rövid időn belül sok szó birtokába jusson a tanuló, s a néhány alapvető szerkezet elsajátításával azokat meg is tudja forgatni.Az új nyelvtan elsajátítását jól áttekinthető táblázatok és mintamondatok segítik.A drillszerű gyakorlatokat szituációs párbeszédek, feladatok, olvasmányok követik. Mindezek a kommunikációs készség fejlesztését is szolgálják.A "gazdaságos" szótanulást segíti a leckékben található szószedet, a fonetikai átírás és a kifejezések gyűjteménye.A Notes magyar nyelvű magyarázatokat tartalmaz a leckékben bemutatott új nyelvtan és lexika használatáról. Itt találjuk a legfontosabb országismereti tudnivalókat is.Az olvasmányokat, nyelvi jelenségeket Szoboszlay Péter színes, szellemes rajzai segítenek rögzíteni.A könyvhöz kazetta is készült.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények