A SOKOFE Agrármenedzser Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének elemzése

Dátum
Szerzők
Lengyel, Nikolett
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban egy vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi elemzését mutatom be. A vizsgált időszak 2014-2018. A dolgozatom elején ismertetem a téma fontosságát. Ezt követően röviden ismertetem a választott vállalkozás tevékenységét, majd az elvégzett elemzés eredményeit ismertetem. Az elemzés során a mérleg, az eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet adataira támaszkodtam. A vizsgálat során vertikális és horizontális mutatószámokat alkalmaztam.
Leírás
Kulcsszavak
vagyon, pénzügy, jövedelmezőség, elemzés
Forrás