Az IFRS és a magyar számvitel összehasonlítása a konszolidált éves beszámoló készítésénél

Dátum
Szerzők
Dombi, Edina
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban bemutatom a hazai és a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokat, összevetem a különbségeket és egyezőségeket, kiemelve a tőkekonszolidálás gyakorlatát. Bemutatom a számviteli törvény és a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok keretelveit, ismertetem és összevetem, hogy az IFRS 10 és a számviteli törvény hogyan magyarázza a konszolidáció szempontjából lényeges fogalmakat.A konszolidációs folyamat lépéseinek ismertetése után összevetem a számviteli törvény rá vonatkozó paragrafusait az IFRS 3 standardban foglalt rendelkezésekkel. Dolgozatom harmadik részében egy gyakorlati példán keresztül mutatom be egy fiktív vállalatcsoport esettanulmányán keresztül a tőkekonszolidálás folyamatát.
Leírás
Kulcsszavak
IFRS, nemzetközi számvitel, konszolidáció
Forrás