9789639648562

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
"Moldvában az állattartásnak történelmileg kialakult, és még ma is érvényesülő jelentősége van a csángómagyar lakosság életében. A tartásmód archaikus vonásokat őriz, több helyen széles körben számon tartott, magas színvonalú állattenyésztést folytattak. A néprajzi szakirodalomban mégis igen kevés anyagot találunk a moldvai csángómagyarok hagyományos állattartásáról. Ez a kötet sem vállalkozhat a hiányosságok teljes körű pótlására, de megkíséreltem, hogy a csángók körében négy évtizede végzett gyűjtéseim és a témakörben megjelent gyér számú, de mégsem jelentéktelen publikációk alapján összefoglaljam a moldvai magyarok hagyományos állattartására vonatkozó ismereteket." (A szerző)
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények