III-ik Richard király

Dátum
1878
Szerzők
Temesváry Lajos (színházigazgató)
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Nyom. a város könyvnyomdájában
Absztrakt
Leírás
Debreczeni Szinház. Hétfőn, 1878. évi Márczius 18-kán adatik. Molnár György ur bucsu vendég-játéka és jutalmára.
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények