9639578681

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A kiadó klasszikus versválogatásokat tartalmazó népszerű sorozatában, az Egy (két) hang címűben ezúttal Vörösmarty Mihály verseiből a kortárs hazai költészet finom hangú lírikusa, Borbély Szilárd válogat. A válogatás érdekességét az eddigi válogatásokén túl az is adja, hogy Borbély Szilárdot Vörösmarty lírája nemcsak mint költőt érdekli, hanem mint olyan irodalomtörténészt is, aki a magyar romantika lírájának szakavatott kutatója. Ezt igazolja a Vörösmarty líráját értelmező kísérőtanulmánya is.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények