Egy minősített és egy nem minősített családbarát szálloda összehasonlítása

Dátum
Szerzők
Asztalos, Liliána
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom célja egy minősített és egy nem minősített családbarát szálloda összehasonlítása, két Hajdú-Bihar megyei szálloda segítségével. Kutatásom során megismertem különböző szempontok szerinti családtípusokat, a családok motivációit, döntéseiket befolyásoló tényezőket stb. Továbbá európai és hazai családbarát minősítő védjegyeket mutattam be. A téma teljeskörű vizsgálatát mélyinterjúk és kérdőíves megkérdezés segítette. Az interjúk során részletes információkat kaptam magukról a szállodákról, a családbarát szolgáltatásokról, jövőbeni terveikről és a minősítő rendszerekről. A kérdőívek értékelése prezentálta a családok elégedettségének mértékét, amely által következtetéseket tudtam levonni. Összefoglalva tehát megismertem, hogy mit is jelent a családbarát kifejezés, mind kínálati mind keresleti szempontból.
Leírás
Kulcsszavak
szálloda, családbarát szálloda, összehasonlítás
Forrás