9636970742

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A negyedikeseknek szánt munkafüzetismétlő feladatokkal kezdődik, majd a kibővített, szófajokkal kacsolatos ismereteket gyakoroltató feladatok következnek \(például az ige ragozása, az ige modalitása, a névmások családja), végül a szóképzés témakörén belül a főnévi és melléknévi igenévvel kapcsolatos feladatokat tartalmaz a kiadvány.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények