963361287X

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
John Henry Newman a XIX. század egyik legnagyobb hatású vallásos gondolkodója; mint konvertita az angol katolikus megújulás vezéralakja, s mint író, kora prózairodalmának mítikus személyisége. Anglikán lelkészként 1845-ben felvételét kéri a katolikus Egyházba. Két évvel később pappá szentelik, majd beszédei, írásai és apostoli tevékenysége nyomán XIII. Leó pápa 1879-ben bíborosi rangra emeli. Érdeklődési köre kiterjed a teológia és a humán tudományok számos ágazatára: foglalkozik filozófiával, patrisztikával, dogmatikával, erkölcstannal, exegézissel, pedagógiával és történelemmel. A könyv válogatás Newman bíboros negyvenhárom kötetnyi irodalmi munkásságából.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények