9633895464

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A két világhírű orosz történész munkája az első olyan összefoglalás Oroszország és a Szovjetunió történetéről, amely az eseménytörténetet, a történelmi személyiségekre, intézményekre és tendenciákra vonatkozó adatokat viszonylagos teljességgel adja közre. Az I. kötet, Az Orosz Birodalom története Mihail Heller kiterjedt levéltári kutatásokon, forráselemzéseken alapuló ténytörténete. A szerző plasztikus portrékat rajzol az orosz történelem szereplőiről: bízvást kielégíti a narratív történelemkönyvek iránti egyre növekvő igényt is. A II. kötet, A Szovjetunió története a legidézettebb munkák közé tartozik, másfél tucatnyi nyelvre lefordították. Szemlélete egyedülálló a Szovjetunió-történetek között: nem jellemzi szélsőséges "antiszovjet" beállítottság, s természetesen "szovjetbarát" elfogultság sem. Világviszonylatban is ez az első rendszeres elemzés a szovjet korszakról. A kötet külön érdeme, hogy a szűk értelemben vett politikatörténetet együtt vizsgálja szellemi és társadalmi környezetével, gazdasági hátterével. A II. kötet, A Szovjetunió története a legidézettebb munkák közé tartozik, másfél tucatnyi nyelvre lefordították. Szemlélete egyedülálló a Szovjetunió-történetek között: nem jellemzi szélsőséges "antiszovjet" beállítottság, s természetesen "szovjetbarát" elfogultság sem. Világviszonylatban is ez az első rendszeres elemzés a szovjet korszakról. A kötet külön érdeme, hogy a szűk értelemben vett politikatörténetet együtt vizsgálja szellemi és társadalmi környezetével, gazdasági hátterével.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények