Első évi értesítvény a debreczeni helv. hitv. evang. főgymnasiumról 1853/1854 tanévben

Dátum
1854
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Városi Ny.
Absztrakt
Leírás
Kulcsszavak
1854-1860
Forrás
Gyűjtemények