Contributions to the escaped, naturalised and potentially invasive species of the Hungarian adventive flora Adatok és kiegészítések a magyarországi adventív flóra kivadult, meghonosodott és potenciális inváziós fajainak ismeretéhez

Dátum
Szerzők
Wirth, Tamás
Kovács, Dániel
Csiky, János
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem
Absztrakt
Leírás
In this paper we compiled data on 157 Hungarian adventive plant species – of which 65 had not been reported from the country previously – from 47 settlements of Transdanubia and the Great Hungarian Plain. These taxa are rare, interesting or not included in the most recent list of the Hungarian neophyte species. The list includes data about many rare, occasionally escaping species (e.g. Lagurus ovatus, Salvia coccinea), taxa considered incapable of reproduction under the recent climatic conditions of the Pannonian Basin (e.g. Cupressus sempervirens, Punica granatum) or naturalised plants that may become invasive in the future (e.g. Celtis sinensis, Lonicera japonica). In the outlook we highlighted some special urban habitats (e.g. private and botanical gardens) and practices (e.g. public green space management) that endanger the native flora. We also describe their role in promoting the appearance and the expansion of alien plant species, and processes (e.g. laurophyllisation, spread of thermophile species) that will become increasingly common in the future as a result of climate change.
47 dunántúli és alföldi település flórájának felmérése kapcsán, 52 magyarországi flóratérképezési kvadrátból, összesen 157 hazánkban adventív növényfaj adatait közöljük. Az itt sorolt ritka, érdekes vagy a legutóbbi hazai neofiton fajokat összegző listán nem szereplő növényeken belül 65 az ország flórájára új taxonnak számít. A listázott fajok egy része ritka, alkalmilag elvaduló (pl. Lagurus ovatus, Salvia coccinea), az ország jelenlegi klimatikus viszonyai között szaporodni nem képes (pl. Cupressus sempervirens, Punica granatum) faj, de akadnak közöttük potenciális özönnövények is (pl. Celtis sinensis, Lonicera japonica). A kitekintésben felhívjuk a figyelmet az urbánus területek idegenhonos növényfajainak megjelenését és terjeszkedését előidéző gyakorlatokra (pl. zöldterület fenntartás), az e tekintetben speciális urbánus élőhelyekre (pl. magán és botanikus kertek), továbbá a jövőben a klímaváltozás hatására egyre gyakrabban fellépő folyamatok jelentőségére (pl. laurifillizáció, termofil taxonok terjeszkedése).
Kulcsszavak
biological invasions, climate change, neophytes, range expansion, self-sustaining population, urban flora, biológiai inváziók, klímaváltozás, neofitonok, önfenntartó populációk, terjeszkedés, urbánus flóra
Forrás
Gyűjtemények