8080621128

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A csehszlovákiai magyarság történelmének tudományos igényű feltárása mindmáig történettudományunk nagy adósságainak egyike. Ebből törleszt most Angyal Béla munkája, amely bemutatja, hogyan épült ki az első világháborút követően az új hazába került csehszlovákiai magyarság politikai intézményrendszere, milyen erővonalak mentén szerveződtek és működtek a magyarság pártjai, milyen stratégiákat követtek, hogyan viszonyultak egymáshoz, a többségi nemzethez, a többi kisebbségi párthoz, és milyen kapcsolatokat ápoltak a magyarországi kormánykörökkel.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények