9631628310

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
"Ez a biológia tankönyvcsalád a biológia - vagy ha úgy tetszik az élet - jobb megismeréséhez nyújt segítséget. Olyan ismereteket tartalmaz, amelyekre minden művelt, a természetet féltő és óvó, saját testét-szellemét egészégben megőrizni kívánó embernek szüksége van. A tankönyvek elsősorban a szakközépiskolás, a tantárgyat heti egy vagy másfél órában tanuló diákok számára készültek. A törzsanyagon felül rövid érdekességek, kiegészítő ismeretanyagok, olvasmányos és gyakorlati feladatok találhatóak benne. Reméljük, hogy a tankönyvben minden diák sok érdekességet, számos új információt talál. Az önálló munkára, megfigyelésre, kísérletezésre való buzdítással pedig azt szeretnénk elérni, hogy a biológia ne egy elsajátítandó "száraz" tananyag legyen, hanem egy érdekes, a mindennapok világával, a körülöttünk lévő környezettel kapcsolatos foglalatosság. A tananyag felépítése a hagyományos alapokra épül és követi a kerettanterv ajánlásait. Az első kötetben (a 9. évfolyamon) megismerjük az élővilág megjelenési formáit, a baktériumokat, gombákat, a növény- és állatvilágot; az élőlények elterjedésének, együttélésének legfontosabb ökológiai alapjait; a Földünk környezeti problémáit; a környezet és természetvédelem alapelveit és az élőlények kialakulásának történéseit. A második kötetben (a 10. évfolyamon vagy a 9. Évfolyam második félévében - az iskolai tantervtől függően) megismerhetjük az életműködés biokémia alapjait; az emberi szervezet felépítését és működését valamint a biológiai információ öröklődésének és megváltozásának legfontosabb mozzanatait. Természetesen a tankönyvek nem tartalmaznak, nem tartalmazhatnak minden érdekességet, biológia különlegességet. Szeretnénk bátorítani minden diákot arra, hogy a modern technika adta lehetőségeket használja ki a biológia jobb megismeréséhez is. A könyvtárak, videotékák és az Internet segítségével rengeteg új, érdekes információ kapcsolható a tankönyv anyagához." (A szerzők) Természetesen a tankönyvek nem tartalmaznak, nem tartalmazhatnak minden érdekességet, biológia különlegességet. Szeretnénk bátorítani minden diákot arra, hogy a modern technika adta lehetőségeket használja ki a biológia jobb megismeréséhez is. A könyvtárak, videotékák és az Internet segítségével rengeteg új, érdekes információ kapcsolható a tankönyv anyagához." (A szerzők)
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények