8071496197

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Jáchym Topol a cseh kortárs irodalom meghatározó alakja. Éjszakai munka című regénye titkokkal teli atmoszférájának, változatos stílusának, beszédmódjának, kihagyásos szerkezetének, nyelvileg kitűnően egyénített figuráinak köszönhetően méltán tarthat számot a magyar olvasó figyelmére is.A regény két testvér történetét beszéli el, akiket apjuk a '68-as prágai események idején vidékre, szülőfalujába visz. A két fővárosi kamasz beilleszkedésének története mellett a korabeli társadalom tablója rajzolódik ki, kisembereivel, besúgóival, rendőreivel, megalkuvó ellenállóival stb. A címben szereplő metafora egyszerre utal az akkori idők munkáséletére, a politikai letartóztatások jellemző napszakára és a regényben végig jelen lévő mágikus-misztikus események idejére is.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények