A Debreceni Vízmű Zrt. és a Nyírségvíz Zrt. vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének elemzése és összehasonlítása a vállalatok 2012-2014 beszámolói alapján

Dátum
Szerzők
Offra, Anita Judit
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozatomban elsőként az elemzési alapismeretekkel, ezen belül a gazdasági elemzéssel foglalkoztam, azután az elemzéshez szükséges információkat biztosító beszámolóról esett szó. Majd a közműves vízszolgáltatás és szennyvízelvezetés fontosságát, történetét és jelenlegi helyzetéről ismertettem adatokat. Ezután következett a két vállalat bemutatása, majd kitértem az elemzéshez használt mutatószámok elméleti áttekintésére. Az ezt követő fejezetben megvizsgáltam az éves beszámolók adatai és a szakirodalmakban található mutatók alapján a vállalkozások helyzetét és röviden értékeltem azokat. Majd az előzőekben leírtak alapján összefoglaltam a kapott eredményeket és javaslatot tettem a víziközművek helyzetének javítására.
Leírás
Kulcsszavak
Debreceni Vízmű Zrt., Nyírségvíz Zrt., elemzés, vagyoni helyzet, pénzügyi helyzet, jövedelmi helyzet
Forrás