9632024095

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Az 1992. július 1-jei hatálybalépés óta a közalkalmazottakra vonatkozó munkajogi szabályok többször módosultak. A közalkalmazottakat érintően mind a Munka Törvénykönyve, mind pedig a közalkalmazottakra vonatkozó törvény jelentősen változott. A kézikönyv megpróbál iránymutatást adni a közalkalmazottak részére az őket érintő kérdésekben való eligazodáshoz. Tartalmazza a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényt, a Munka Törvénykönyvének a közalkalmazottakra vonatkozó szabályait, továbbá a Kjt. végrehajtására kiadott fontosabb kormányrendeleteket és ágazati miniszteri rendeleteket oly módon, hogy a két törvény magyarázatával egybeszerkesztve biztosítja a jogszabályok könnyebb megértését.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények