Egy katona története, vagy: a gályarab leánya

Dátum
1884
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Nyom. a város könyvnyomdájában
Absztrakt
Leírás
Debreczeni Szinház. Péntek, 1881. évi február 29-kén.
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények