9636763984

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
"Hallás, látás, szavak, nyelv. 'Intuitus' és 'intel-lectus'. Fényfoszlányok egy hegyi úton, járda, folyó. Ez a versbeszéd maga is valamiféle szüntelen mozgás részévé válik, mintha kívül kerülne a nyelv behatárolt áramlásán, és olyan mélyen gyökerezne a hallásban, hogy fel is függeszti a beszédet.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények