Nyírtelek vidékfejlesztésének lehetőségei

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Minden eddiginél jelentősebb források állnak rendelkezésre, hogy a vidék versenyképességét, a vidéki életminőséget és életszínvonalat magasabb szintre emeljék. Az Európai Uniós csatlakozással új távlatok nyíltak a magyar mezőgazdaság és a vidékfejlesztés előtt. A térség- és vidékfejlesztés hosszú távú folyamat, amely azonban közvetlenül fejti ki hatását az ott élőkre. Ahogy a hipotézisemben is megfogalmaztam az Európai Unió vidékfejlesztési törekvéseinek alapja, hogy a fejlesztésre vonatkozó pénzeszközök legjobban hasznosuljanak. Ehhez pedig a szubszidiaritás elvének mindenkori érvényesítése járul hozzá leginkább a helyi igények alapos felmérésével. Nyírtelek alapjaiban véve pozitív emelkedési szintet produkál szinte minden területén, viszont a turizmus fejlesztése is fontos pillér lenne a város életében, amire nem fektetnek nagy hangsúlyt. A hét éves költségvetési időszakot vizsgáltam meg annak fényében, hogy az általam végezett lakossági igényfelmérésnek megfelelően tudnak-e hasznosulni az új időszak EU-s forrásai, ennek fényében vizsgáltam meg a lakosság igényeit, hogy mennyire fognak tudni találkozni az adott forrásokkal.

A dolgozatom célja az volt, hogy megállapítsam, hogy a fentiekben bemutatott fejlesztések teljes mértékben fedezik-e a lakosság igényeit. Tehát az előző költségvetési ciklusokban megfelelőképpen érvényesült-e a szubszidiaritás elve. . Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy az ÚMFT projektek sikeressége alapján a jövőbeni pályázási lehetőségek mértéke nagy valószínűséggel növekvő tendenciát fog produkálni, ami a lakosság mind gazdasági, szociális, illetve környezeti értékét hivatott növelni. A primer kutatásom feldolgozott kérdőíve alapján problémafát állítottam fel, a lakosság igényeit felmértem, majd ebből következtetéseket vontam le, melyeket javaslatokkal igyekeztem orvosolni.

Leírás
Kulcsszavak
vidékfejlesztés, szubszidiaritás
Forrás