Nagyhegyes Község fejlődése az utóbbi években és annak lakossági megítélése

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomat szülőfalvamról, Nagyhegyesről készítettem. Azt vizsgáltam, hogy az elmúlt néhány év során milyen fejlődésen ment keresztül a település az Európai Unió nyújtotta vidékfejlesztési támogatásoknak köszönhetően, illetve ezekről a változásokról a helybéli lakosság milyen véleményt formál. A kutatásom során igyekeztem behatóan tanulmányozni és bemutatni a témámat, ennek érdekében a szakirodalmi fejezetben kitértem magának a vidék fogalmának meghatározására, funkciójának ismertetésére, valamint a területfejlesztés és a vidékfejlesztés alapvető kérdéseire, egymáshoz való kapcsolódásukra. Az eredményeimet a településről egy esettanulmány során kívántam bemutatni. A vizsgált időszakban, azaz 2010-2014 között összesen 22 benyújtott pályázatra nyert támogatást az önkormányzat. Ezek közül azokra tértem ki és mutattam részletesebben, amelyek a dolgozatom témájának megfelelően a vidéki lakosság élhetőségével, illetve társadalmi helyzetének javításával vannak összefüggésben. Öt projekt került ezek alapján nagyító alá. Készítettem a munkám során egy kérdőíves felmérést is, melyben a lakosok véleményére voltam kíváncsi a végbement, illetve folyamatban lévő fejlesztésekkel kapcsolatban. A megvalósult beruházások ismeretében, a problémák és adottságok figyelembe vételével további fejlesztéseket javasoltam az életszínvonal emeléséhez, a népességmegtartó erő növeléséhez.

Leírás
Kulcsszavak
vidékfejlesztés, Európai Unió, támogatás, pályázat, vidéki élhetőség
Forrás