Egy jó madár vagy: a hivatlan vendég

Dátum
1878
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Nyom. a város könyvnyomdájában
Absztrakt
Leírás
Debreceni Szinház. Hétfőn, 1878. évi Április 29-kén Szathmári Árpád ur fellépteül adatik.
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények