9631869202

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

tantárgy:Közgazdaságiévfolyam:EgyébA tankönyvjegyzéken szerepel.A könyvből egyértelműen kiderül, hogy a szakmai közmegegyezéssel használt ipari marketing mögött nem csupán a hagyományos ipar marketingsajátosságai állnak, hanem a szervezeti vásárlók, a szervezetek piacára irányuló marketingtevékenységet értjük alatta, amit a nemzetközi gyakorlatban "business to business" vagy "industrial marketing", illetve német nyelvterületen "Investitionsgütermarketing" névvel jelölnek, s ahol korábban nálunk is gyakran használtuk a beruházási javak, termelőeszközök marketingje kifejezéseket.Az ipari marketing szinte minden fontos kérdésköre tárgyalásra kerül, s így e szakkönyvben a marketing általános érvényű tételei, stratégiai és taktikai összefüggései iránt érdeklődő olvasó is fontos információkat, segítséget talál.A gyakorlati példákkal, az üzleti életből vett konkrét szituációk elemzésével válik a könyv mind a marketinget tanuló, mind a marketinget művelő szakmai kör számára különösen hasznos, értékes olvasmánnyá.5

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények