A MOL Nyrt. saját tőke elemzése a magyar és a nemzetközi számviteli standardok szerint 2004-2014 között

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom témája az egyik legnagyobb magyarországi, tőzsdére bevezetett társaság, a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan működő Részvénytársaság (továbbiakban MOL Nyrt.) saját tőke változásának elemzése a magyar és a nemzetközi számviteli standardoknak megfelelően a 2004-2014-es periódusban, a MOL Nyrt. által közzétett évközi és éves jelentések segítségével. Alapvető célkitűzésem a választott társaság által termelt eredménynek és a tulajdonosai által időkorlátozás nélkül rendelkezésre bocsátott tőke összetételének vizsgálata. A vizsgálat során szeretném meghatározni azokat az elemeket, amelyek a társaság jövedelmi helyzetére hatást gyakorolnak, a saját tőkéjének jelentős részét képviselik, valamint az ezekre közvetlenül és közvetetten ható tényezőket a társaság által közzétett konszolidált éves beszámoló, azaz összevont mérleg, eredménykimutatás és kiegészítő melléklet alapján.

Leírás
Kulcsszavak
IFRS, saját tőke, IAS, MOL Nyrt.
Forrás