9639500593

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A kisebbségi jogok nemzetközi szabályozásával kapcsolatosan a köztudatban számos téves elképzelés él annak tartalmát illetően. Így arra törekedtünk, hogy a tényleges helyzetet tükröző dokumentumok közül a jelentősebbeket mind a szakmai közönség, mind az érdeklődők számára egy kötetben hozzáférhetővé tegyük.A dokumentumgyűjtemény a kisebbségek hátrányos megkülönböztetését tiltó s a védelmüket támogató nemzetközi és közösségi jogi okmányokkal ismerteti meg az olvasókat. A kötet az egyetenues szinten elfogadott dokumentumokat, valamint az európai, illetőleg részben európai szervezetek által elfogadott szabályozásokat tartalmazza, s belekerült néhány, Európán kívüli régióban elfogadott okmány is, továbbá-a jogi szabályozás rokon vonásai miatt- szerepel a legismertebb, az őshonos és törzsi népekkel foglalkozó egyezmény. E kötet - a terjedelmi korlátok miatt - a jogi kötő erővel nem rendelkező dokumentumok közül miwdössze azokat tartalmazza, amelyeket az államok jelentősebbeknek ítéltek, s így az idők során viszonylag széles körben elfogadottá válva komolyabb politikai jelentőségre tettek szert. Emellett helyet kapott egy kizárólag a roma kisebbség helyzetével foglalkozó dokumentum, valamint az ún. Velencei Bizottságnak, az �anyaállamok" határon túli kisebbségeiket támogató politikáiról szóló jelentése és az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének legutóbbi, a regionális politikákról szóló ajánlása, jelezve ezáltal azokat a kisebbségvédelemhez kapcsolódó kérdéseket, amelyek legújabban élénk érdeklődést váltottak ki a nemzetközi szervezetekben. A könyv az olyan okmányoknak, melyek nem kizárólag a kisebbségi jogokkal foglalkoznak, csak a témával kapcsolatos, illetve az általános szabályozási elveket és az ellenőrzési mechanizmusokat tárgyaló részeit adja közre.A dokumentumok előtt bevezető tanulmány segíti az eligazodást a kisebbségek jogainak nemzetközi szabályozásában, így röviden foglalkozik a nemzetközi és közösségi szabályozás jogi jellegével, illetve a létrejött normák tartalmával, s a betartásuk felett őrködő ellenőrzési mechanizmusok hatékonyságával.

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények