Középiskolás korú fiatalok egészségmagatartása és iskolai teljesítménye fizikai aktivitásuk tükrében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Hazai és nemzetközi kutatások is azt igazolják, hogy a rendszeres fizikai aktivitás pozitív magatartásminták kialakulását segítik elő. Ennek alapján szakirodalmi összefoglalásom középpontjába azokat az egészséget meghatározó tényezőkkel kapcsolatos vizsgálatokat állítottam, melyek jelentős hatással vannak a fiatalok fizikai aktivitással összefüggő attitűdjeire. Az eredmények tükrében, az elmúlt évtizedekben a növekvő fizikai inaktivitás okozta pszichés, szervi – és mozgásszervi panaszok egyre nagyobb teret nyertek kifejezetten a serdülő korúakat tekintve. Mindazonáltal a rendszeres testmozgás kifejezetten jótékony hatással van a serdülő korban egyébként is lezajló bio-pszicho-szociális változásokra, valamint az iskolai teljesítményre. A fizikai állapot meghatározásához az elmúlt évek HBSC és NETFIT eredményeit is felhasználtam, különös tekintetet fordítva a serdülők ön minősített egészségére. A dolgozatban tárgyalásra kerül a fizikai aktivitás szubjektív jólléttel való kapcsolata és tanulmányi eredményben megnyilvánuló hatása. Továbbá azon egészségdeterminánsok említése, melyek szorosan összefüggenek ezen kölcsönhatásokkal.

Leírás
Kulcsszavak
fizikai aktivitás, testmozgás, serdülők, iskolai teljesítmény, egészséges életmód, egészségmagatartás
Forrás