Kreatív számvitel megítélésének, alkalmazásának vizsgálata

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom a kreatív számvitel megítéléséről, alkalmazásáról szól, ahogy a cím is mutatja, melyet kérdőíves módszer segítségével vizsgáltam. Hipotéziseim közül egy szólt a tevékenység megítéléséről, egy a számviteli alapelvekről, kettő pedig összefüggéseket próbált keresni a vizsgált tényezők között. Én a fogalmat pozitív vetületében értelmeztem, és a kapott válaszok alapján a legtöbb könyvelőnek sem negatív gondolatai vannak a tevékenységről. Igyekeztem továbbá azt is megtudni, mi motiválja leginkább a szakmabelieket kreatív számviteli technikák alkalmazására. Céljaim között szerepelt népszerűsíteni a szakmában a kreativitást, leleményességet, természetesen legális kereteken belül, valamint felhívni a figyelmet a cégspecializáció, és az újdonságok bevonásának fontosságára a könyvelő szakmában is. Úgy vélem a legtöbb cégvezető szívesebben alkalmaz olyan szakembert, akinek vannak önálló meglátásai, ötletei, munkáját kreatívan, s nem csak a hagyományokra alapozva végzi.

Leírás
Kulcsszavak
kreatív, számvitel, kérdőív
Forrás